Lena Sellgren, Nacka Företagarträff

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden deltar i vår ekonomidebatt: Hur går det för världen, Sverige och företagen?

Lena Sellgren, Nacka Företagarträff

Vi välkomnar Lena Sellgren som har lång erfarenhet från omvärldsbevakning och ekonomiska analys. Innan Business Sweden var hon chefanalytiker på Nordea Markets. Hon har en gedigen erfarenhet av arbete inom offentlig sektor. Hon har varit chef för offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet och arbetat drygt tio år vid Finansdepartementet bland annat som chef för skatteekonomisk analys.

Dessutom har hon varit expert i ett flertal offentliga utredningar och deltagit i arbetsgrupper inom EU och OECD.  Hon har för närvarande ett par sidouppdrag, dels styrelseledamot i Norges forskningsråd, dels expert i Sydsvenska handelskammarens Produktivitetskommission.

Lena är nationalekonom från Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hon har också en byggingenjörsexamen

Såhär säger Lena om att delta på Nacka FöretagarTräff:

Jobben skapas i företagen och svensk ekonomi är beroende av att det går bra svenska företag, både i Sverige och i världen. Min organisations uppdrag är att hjälpa alla svenska företag att nå sin fulla internationella potential vilket gör det självklart för mig att delta i Företagsträffen.