Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande, Nacka Kommun

Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande, inviger Nacka FöretagarTräff

Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande, Nacka Kommun

Fotobyline: Nacka kommun

”FöretagarTräffen i Nacka fyller en viktig funktion i att skapa en nära och levande relation mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och förtroendevalda. På FöretagarTräffen har vi från kommunen perfekta möjligheter att möta företag på ett öppet och inspirerande sätt. Vi får här chansen att prata om allt möjligt. Högt som lågt. Näringslivet är ju en mycket viktig del hela samhällsutvecklingen och därför blir den här typen av arenor och mötesplatser mycket viktig.”