Så blev Nacka FöretagarTräff Sveriges största mötesplats för företagare

Nacka FöretagarTräff är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka-Värmdö och Nacka kommun. Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

Nacka FöretagarTräff på Nacka Strandsmässan arrangeras på adress Augustendalstorget 6 i Nacka Strand.

Företagarna Nacka Värmdö

Företagarna Nacka Värmdö är störst i länet efter huvudstaden. Vi har redan över 600 medlemmar – och vi blir gärna ännu fler.

Kontakt: Carl-Johan Eiderbrant, cj@businesslounge.se

Nacka Kommun

Med fokus som en företagarvänlig kommun har Nacka närmare 13 000 företag! Vill du veta mer om oss?

Kontakt: Anders Börjesson, anders.borjesson@nacka.se

Kontakta oss gärna

Nacka FöretagarTräffs kansli:

Ewa Wegnelius, info@foretagartraffen.se