Lita inte på oss – lita på de tidigare utställarna!

När vi fick svar på vår uppföljningsenkät, efter jubileumsträffen förra året, var 100% av utställarna nöjda till mycket nöjda med Träffen! Inte mindre än 86% tycker att företagarträffen är relevant och användbar i arbetet.

Av besökarna är 80% nöjda till mycket nöjda och 84% är nöjda till mycket nöjda med utställarna.

Gemensamt för båda är att nätverket och kontakterna är den allra viktigaste anledningen att delta.

Missa inte chansen att vara med på Nacka Företagaträff!