25% rabatt på 2-dagars utbildningen

FRÅN JAG- TILL VI-ORIENTERAD INSTÄLLNING

i Nacka 17 – 18 mars, 15 – 16 juni och 16 – 17 september 2021

Hur påverkar vår inställning våra relationer och de resultat vi uppnår? Hur kan vi öka vårt positiva inflytande och tilliten i samspelet med andra? Hur kan vi förebygga, minska och lösa konflikter och kommunikationsproblem? Hur kan man bygga en kultur av samarbete, ansvarstagande och fokus på gemensamma resultat?

Denna utbildning ger redskap för ökad självinsikt, ansvarstagande och samarbete. Deltagarna lär sig också konfliktförebyggande strategier som inbjuder till tvärfunktionellt samarbete.

Arbinger Institute hjälper människor och organisationer att utveckla en resultatorienterad och lyhörd inställning med vi-fokus istället för jag-fokus. Våra utvecklingsprogram och vår metodik bygger på över 45 års forskning av beteende och motivationspsykologi samt över 35 års arbete med organisationer världen över.

Kontakta oss på info@arbingerinstitute.se för mer information och anmälan.

Ladda ner erbjudandet här >>