ERA erbjuder en bemanningslösning tillgänglig inom 2 veckor.

Pruta som ett proffs

Kunden har både behov av en förstudie (Du pont, redovisning om hur Er vinst kan öka, genomgång av huvudbok etc).

ERA erbjuder en bemanningslösning tillgänglig inom 2 veckor. Tjänsten skall dels tillgodose företaget med stationering i Stockholmområdet, dels tillgodogöra Kunden den stora kompetens ERA:s nätverk kan erbjuda (Digitalt under pandemin).

Nulägesanalys: (Datainsamling, Kravspecifikation, Förväntningar, Befintliga leverantörsavtal etc)

Optionsrapport – upphandling & offertutvärdering: (Vilka olika erbjudanden som inkommit, Väsentliga skillnader mellan produkter och tjänster som offererats, beräknade besparingar baserat på inkomna offerter samt beräknad volym. Kontraktsgenomgång per leverantör.

Implementering – inkörning av ny eller gammal leverantör: Uppföljning – kvartalsvis under 2 år.

Timpris: 700 kr eller ett takpris. Ordinarie pris 1200 – 1600 kr/tim.
Vid genomförande av kostnadsbesparingsprojekt inom ramen för ERA:s normala affärsmodell avräknas 25 % av debiterad timkostnad mot framtida vinstdelning. Effektiv timkostnad för förstudien/nulägesanalys med avräkning: 525 kr .

Du hittar hela erbjudandet här >>