Erbjudande från MontLibre och NxCity

MontLibre NxCity

20% rabatt på våra ordinarie priser på för- och görbarhetsstudier för omställnings- och hållbarhetsprojekt.

Detta inom projekt för smarta hållbara städer, samhällen, kommuner och företag, såsom bla. solenergiinstallationer, laddningslösningar för elfordon, smarta hållbara byggnationslösningar m.m. och associerade hållbarhetsprojekt.

Även för privatpersoner, med inriktning på exempelvis energi, byggnation, infrastruktur.

För- och görbarhetsstudierna utgör inledande konsultuppdrag som syftar till och ger kunden mer kompletta beslutsunderlag såsom basis för deras beslut om investering och genomförande.

MontLibre Groups och NxCitys ordinarie timtaxa för- och görbarhetsstudier ligger på 800 kr/tim vilket innebär att specialerbjudandet för inkomna beställningar under Företagarträff-veckorna vecka 8-10, 2021, är 640 kr/tim. Alla priser exkl. moms.

Kontaktadresser för MontLibre Group respektive för NxCity är följande:
MontLibre Group/ MontLibre Holding AB: Tel. 0709-146- 970, epost: cfribe@kth.se
NxCity AB: Tel. 0708-413535, epost: kjell@wifta.se