Erbjudande till företag i Nacka och Värmdö

Vinstmaximera

Öka er lönsamhet genom att förhandla om befintliga avtal.

Vi på Vinstmaximera har framgångsrikt under flera år hjälpt företag att minska sina kostnader mellan 15-25 % på:

• Bankavgifter och räntor
• Försäkringar
• Elavtal
• Telefoni
• Bokföring och revision.

Vår affärsmodell är enkel, vi tar 50% av omförhandlade avtal, rullande 12 månader. Efter det tillfaller hela besparingen ert företag. Om vi inte lyckas sänka era kostnader är arvodet 0 kr

Om ni önskar förbättra lönsamheten kontakta oss på vinstmaximera.se. Om ni anger att ni sett denna annons på Nacka Företagsmässa erhåller ni 10% rabatt.

 

Med vänliga hälsningar

Anders Åström, 070 7293376, anders@vinstmaximera.se

Per Sydegård, 070 2690505, per@vinstmaximera.se