Exponentiell klimatomställning: hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag

Exponentiell klimatomställning

Få Rebeckas bok när du besöker Träffen

Exponentiell klimatomställning: hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag

Alla som kommer till Yasuragi den 8 oktober kommer få ett eget exemplar av Rebeckas bok Exponentiell klimatomställning: hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag (värde: 320 kr Alibris).

Det här är en näringslivets klimatbok, en guide för företagsledare, entreprenörer, investerare, chefer, medarbetare, konsulter och alla andra som vill vara med och utveckla framtidens hållbara företag och klimatlösningar som får stor effekt.

Bokens första del ger dig en crash-course i hur snabbt utsläppen behöver minska och hur vi kan utveckla exponentiella klimatlösningar med hjälp av exponentiella teknologier, beteendeförändringar och systemförändringar. Bokens andra del ger dig en översikt över 100 klimatlösningar och 15 särskilt relevanta hållbarhetstrender. Bokens tredje del presenterar sustainable business canvas, ett verktyg du kan använda för att utveckla egna exponentiella klimatlösningar och framtidens hållbara företag.

Det här är en klimatbok du kan nå långt med. Som för alltid kan komma att förändra din syn på klimatfrågan till fullt möjlig att lösa och en fråga du kan ta dig an.

“Hennes budskap är att om tillräckligt många radikala förändringar kan haka i varandra som billig ren energi, lagring, klimatsmarta sätt att tillverka stål och cement eller skyskrapor av trä då kan även klimatet sällas till de lösta miljöproblemen inom några decennier.”  Mattias Svensson, DN