Intresseanmälan

Det spontana mötet – chansen att träffas, lära känna varandra och umgås – är den ena grundförutsättningen för Nacka Företagar­träff. Den andra är den lokala anknytningen.

Ju mer företagare i Nacka med omnejd lär känna varandra, desto mer ökar förutsättningarna att allt fler lokala företag ska föredra att göra affärer med varandra och inte går över ån efter vatten i onödan. Låt Nackas alla framgångsrika företag hitta just dig – boka din plats i utställningen.

Du har allt att vinna och inget att förlora på att anmäla ditt företag i god tid till vår jubileumsträff:

  • Ju förr du bokar in ditt företag, desto bättre utställningsplats kan du välja. De anmälda företagen får välja plats i mässhallen i den ordning anmälningarna kommer in.
  • Fram t.o.m. 31 december 2018 har du fri avbokningsrätt, utan några kostnader, om ni skulle ändra er.
25 års jubileum – Vi firar hela dagen

Gör din förhandsanmälan till Nacka Företagarträffs Jubileumsträff den 20 februari 2019! Vi firar tjugofem år och utlovar ett ordentligt firande!