De globala målen

Stockholm Fashion District

Nacka Företagarträff i samarbete med Stockholm Fashion District

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå avskaffandet av extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen till år 2030. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

De globala målen

Ställer du ut på Träffen kan du lyfta fram hur ditt företag arbetar med de globala målen

Stockholm Fashion District

Under Nacka Företagarträff 2020 presenterar Stockholm Fashion District en kurerad utställning med exempel på deltagande företags hållbarhetsarbete. Utställningen tar avstamp i de 17 globala målen och åskådliggör goda exempel hos företag i Nacka Kommun. Intentionen med utställningen är att visa att hållbarhet har många perspektiv och att alla kan bidra till en mer hållbar värld. Vi vill i samband med detta att du som utställare också får möjligheten att visa att och hur du arbetar med de globala målen inom ert eget företag.

Günther Mårder, vd Företagarna

Günther Mårder: Hållbarhet som konkurrensfördel

Günther Mårder: Hållbarhet som konkurrensfördel

Günther Mårder

Günther Mårder, vd på Företagarna, kommer att presentera resultat från Företagarnas hållbarhetsundersökning där bl.a. följande frågor kommer att besvaras: Är det viktigt med hållbarhetsarbete i mindre företag? Hur många har ett hållbarhetsarbete och varför? Och vad krävs för en hållbar omställning?

Han delar även med sig av sina bästa tips på hur du blir en mer framgångsrik företagare. Tipsen har han samlat in från alla de företagsbesök som han har gjort genom åren. Det här är föreläsningen som du inte har råd att missa!

BIO:
Günther Mårder är vd på Sveriges största företagarorganisation Företagarna sedan år 2015. Han arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för att företagare ska bli mer framgångsrika.

Günther har tidigare arbetat som sparekonom på Nordnet Bank, varit vd på Aktiespararna samt varit ordförande för Unga Aktiesparare. Studierna genomförde han på Handelshögskolan i Stockholm där han även var kårordförande under ett år. Günther brinner för att inspirera och lära ut utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Hans intressen utöver att skapa bättre förutsättningar för företagare att bli framgångsrika är investeringar och sparande samt körsång.

Eva Karlsson, Houdini

Eva Karlsson: Hållbart näringsliv för en hållbar värld

Eva Karlsson: Hållbart näringsliv för en hållbar värld

Eva Karlsson, Houdini Sportswear

Eva är VD för Houdini Sportswear, ett progressivt och snabbt växande svenskt friluftsvarumärke. Sedan 2001 har hon och hennes team målmedvetetet, och utifrån ett forskningsbaserat perspektiv, arbetat för att skapa en verksamhet som genomsyras av hållbarhet och cirkulärt tänk och inspirerar till en aktiv livsstil i samklang med naturen.

Eva kommer att prata om det perspektiv som är viktigt att ta – för att se alla enorma möjligheter och utmaningar på hållbarhetsfronten. “Vår värld, vår verksamhet och hållbarhetsmålen som ett system – från löfte till verklighet – och hur vi jobbar och lyckas på Houdini”.

BIO:
Eva är VD för Houdini Sportswear, ett progressivt och snabbt växande svenskt friluftsvarumärke.

Friluftsidkare sedan barnsben, Nackabo till vardags och med en längtan till storslagen fjällmiljö, skog och hav (cykelpendling till Houdinis huvudkontor som ligger på kajkanten i Finnboda hamn är vardagslyx för Eva).

1 3 4 5 6 7 21