Handelsbanken: Vi tar vårt partnerskap på allvar

Vi tar vårt partnerskap på allvar!

Vi träffade Anki Lenksjö, Kontorschef på Handelsbanken Nacka Forum. Här är planerna för Nacka Företagarträff i full gång och de ser fram emot februari.

Anki och de andra på kontoret i Nacka är mycket taggade inför Träffen.
– Vi tar vårt partnerskap på allvar! Det är viktigt för oss att finnas på plats i de lokala sammanhangen och lära känna företagarna här. Vi vill verkligen vara lokala, bygga förtroende lokalt och lära känna de som driver verksamhet i Nacka!
– Även om det är Business to Business är det alltid människor som gör affärer med människor, det glömmer vi inte. Vi tar reda på vad ägarledda bolag i Nacka har för utmaningar och hur vi kan hjälpa deras ägare.

Idag är folk mycket mer pålästa på detaljerna men kanske inte alltid på helheten, sägerAnki. Det kan vara svårt att få grepp om varje situation. Där vill Handelsbanken Nacka vara experter ochAnki menar att dialogen med rådgivaren blir det avgörande – den mänskliga servicen. Ambition är att bli mer proaktiv i affären, komma med förslag till företagare och inte bara var traditionellt reaktiva. En del i arbetet är skapandet av affärsportalen i samarbete med tex Fortnox. Affärsportalen ska ge ett samlat erbjudande med tjänster för att förenkla och förbättra vardagen för företagare.

Gällande nätverkande så blir man bättre ju mer man gör det!

Anki, som har varit med länge i branschen och deltagit på otaliga företagarträffar och mässor, menar att Nacka Företagarträff är den första riktigt proffsiga mässa som hon deltagit på.
– Träffen är hela tiden under utveckling men håller samtidigt fast vid kärnan – att människor vill och behöver träffas och inspireras.
– Det är så viktigt med energi och inspiration och det måste inte alltid bli affär direkt, fortsätter Anki, men genom ett långsiktigt nätverkande får man utdelning.

Det är ingen slump att Handelsbanken Nacka engagerar sig som Partner till Nacka Företagarträff. De har varit med i alla år, men förutom att ledningen är positiv så tycker även rådgivarna att det är givande och roligt.
– Ju fler människor och branscher vi på kontoret träffar, desto mer lär vi oss. Gällande nätverkande så blir man bättre ju mer man gör det! Det behövs lite uthållighet, men till slut händer det. Nu får vi mycket bra tips och kunder genom nätverket.
– Nätverk är det bästa sättet att göra affärer. Vår medverkan på Träffen har verkligen visat oss värdet av det. Därför satsar vi nu även på egna nätverksträffar kallade Nacka Fredagsklubb, just på temat “träffas och inspireras”. Den säkraste relationen med nya kunder kommer genom andra nöjda kunder.

De globala målen

Stockholm Fashion District

Nacka Företagarträff i samarbete med Stockholm Fashion District

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå avskaffandet av extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen till år 2030. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

De globala målen

Ställer du ut på Träffen kan du lyfta fram hur ditt företag arbetar med de globala målen

Stockholm Fashion District

Under Nacka Företagarträff 2020 presenterar Stockholm Fashion District en kurerad utställning med exempel på deltagande företags hållbarhetsarbete. Utställningen tar avstamp i de 17 globala målen och åskådliggör goda exempel hos företag i Nacka Kommun. Intentionen med utställningen är att visa att hållbarhet har många perspektiv och att alla kan bidra till en mer hållbar värld. Vi vill i samband med detta att du som utställare också får möjligheten att visa att och hur du arbetar med de globala målen inom ert eget företag.

Nacka företgarträff 20 februari 2019

Bokningen är öppen

Bokningen är öppen

Fira 25-årsjubileum med oss!

Nacka företgarträff 20 februari 2019

Den 20 februari 2019 blir det 25-årsjubileum av Träffen, på Nacka Strandsmässan. Vi firar hela dagen!

Visste du att Nackas företag ligger i topp på listan Sveriges mest lönsamma företag? Alla behöver de produkter och tjänster, gärna av någon som finns nära. Visa dem vad du har att erbjuda, ställ ut på Nacka Företagarträff.

Nacka Företagarträff erbjuder kompetensutveckling, inspiration, lokalt nätverkande och möjlighet att bidra till Nackaeffekten. Dagen består av en exklusiv förmiddag för utställare, med nätverkande och seminarier. Vid lunch öppnar Företagarträffen för besökare och då ligger fokus på att de ska hitta leverantörer bland utställarna. På eftermiddagen/kvällen är det prisutdelning och underhållning.

Du har allt att vinna och inget att förlora på att anmäla ditt företag i god tid till vår jubileumsträff:
  • Ju förr du bokar in ditt företag, desto bättre utställningsplats kan du välja. De anmälda företagen får välja plats i mässhallen i den ordning anmälningarna kommer in.
  • Fram t.o.m. 31 december 2018 har du fri avbokningsrätt, utan några kostnader, om ni skulle ändra er.

Du hittar utställarinformation här >>

1 2 3 4