Gå mässutbildning och lyckas bättre
på Nacka FöretagarTräff!

Vem vill missa en utbildning om vilken en av förra årets deltagare sa så här: ”Vi har tidigare betalat dyra pengar för mässutbildning men SLG:s utbildning inför FöretagarTräffen var mycket bättre – och till en mycket lägre kostnad.”

Både planeringen, själva mässan och uppföljningen blir betydligt effektivare och ger bättre resultat om man vet vad man vill med sitt mässdeltagande. Kostnad är endast 250 kr exkl moms för Utställare och Utställare Plus (max 2 personer/företag). För Nacka FöretagarTräffs Partners är deltagandet kostnadsfritt för upp till fyra personer/företag.

Tillfälle 1: Måndagen den 2 mars kl 09.00-12.00

Tillfälle 2: Måndagen den 2 mars kl 13.30-17.00

Läs mer om utbildningen här!

Gör din anmälan per mejl till: massutbildning@slgint.com senast den 20 februari