PRESSMEDDELANDE 2020

Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun arrangerar Nacka Företagarträff för 26e året. 

Plats: Nacka Strandsmässan. Datum: Torsdag 20 februari, 2020. Årets tema: Hållbarhet.

Hur jobbar företagen i Nacka mot de Globala målen?

Under Nacka Företagarträff 2020 presenteras, tillsammans med Stockholm Fashion District, en arrangerad utställning med exempel på deltagande företags hållbarhetsarbete. Utställningen tar avstamp i de 17 globala målen och åskådliggör goda exempel hos företag i Nacka Kommun. Intentionen med utställningen är att visa att hållbarhet har många perspektiv och att alla kan bidra till en mer hållbar värld.

– Vi står inför ett skifte och tillsammans med företagen i Nacka måste vi ändra våra affärsmål så de stämmer överens med de globala målen. Vi har tio år på oss och det här är bara början! säger arrangörerna bakom Nacka företagarträff, om sitt val av Hållbarhet som årets tema.

– Genom att visa på goda exempel på hur företagen i Nacka med omnejd jobbar med Hållbarhet hoppas vi vara med och staka ut vägen framåt. De som inte kommit riktigt lika långt kan bli inspirerade och andra kan leda vägen.

– Nacka kommun arbetar dagligen hårt och medvetet mot ökad hållbarhet. Normalt brukar kommunen också hamna högt på olika typer av rankingar där man mäter miljö och hållbarhet. Senast 2019 blev Nacka Sveriges miljöbästa kommun. Företag och medborgare i Nacka är mycket miljömedvetna och därför är det extra roligt att vi tillsammans gör bra ifrån oss, säger Anders Börjesson, Näringslivsdirektör Nacka kommun.

– Vi märker att företag i Nacka i allt högre grad tar ett brett hållbarhetsansvar. Inte minst genom en ökning av olika typer av miljö- och hållbarhetscertifieringar, fortsätter Anders.

– Nu under 2020 startar kommunen också upp ett miljönätverk – Klimatneutrala Nacka – där lokala företag och kommunen tillsammans ska driva en hållbar tillväxt, som gynnar såväl affärers verksamhet som miljö. Det går att växa utan att knapra på våra gemensamma tillgångar, säger Anders.

Atrium Ljungberg, som är en av Företagarträffens partners, tycker att synliggörandet av företagens hållbarhetsarbete är ett mycket bra. De arbetar med tydliga hållbarhetsmål och har bland annat installerat solceller på taken till tre fastigheter i Sickla köpkvarter. Med en yta som uppgår till 4500 kvadratmeter är det den största anläggningen av sitt slag i Stockholm.

”Det här är ett jättebra initiativ från Nacka företagarträff. Vi arbetar med tydliga hållbarhetsmål i hela vår verksamhet och tilldelades faktiskt Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling förra året, något vi är väldigt stolta över. Att kunna dela med oss av detta och inspirera andra företag till ett aktivt hållbarhetsarbete är något vi gärna bidrar med”, säger Robert Otterstål, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Sickla.

Hållbart företagande handlar om såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet. Att arbeta med hållbarhet är inte bara viktigt för kommande generationer och för ett bättre samhälle, det kan även leda till bättre affärer.

– Företagen går i bräschen för hållbarhet som i allt högre utsträckning börjar bli en nödvändighet för att kunna konkurrera och skapa nya affärer. Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg både på den inhemska och globala marknaden. Det företag som kan bedriva ett trovärdigt och effektivt hållbarhetsarbete har därför mycket att vinna, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Föreläsarna under dagen har såklart fokus på hållbarhet. Två av föreläsningarna är öppna för allmänheten – besökarbiljetten till Nacka Företagarträff är gratis och entrén öppnar vid lunch.

Förmiddagen är exklusiv för utställare och de som köpt VIP-biljett. På förmiddagen kan du bland annat lyssna till Eva Karlsson, vd på klädvarumärket och Nackaföretaget Houdini Sportswear. De är först i världen att granska sin egen miljöpåverkan med hela planeten i fokus. Eva pratar om att hela produktionskedjan ska vara hållbar år 2030.
– Det är “pay-back time”, säger Eva. 

Hållbarhetsmonter av Stockholm Fashion District

Robert Otterstål, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Sickla, på ett av taken där de installerat solceller. Foto: Milla Ottosson Sippola

Fakta:

För utställare och VIP: 7.30 – 19.30

För besökare: Utställningen: 12.00 – 16.00. Föreläsning: 16.30 – 17.15. Prisutdelningen och AW: 17.30 – 19.30.

Klicka här för detaljerat program och seminarietider

Historik:

Nacka Företagarträff är ett mångårigt samarbete mellan Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun. Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

Nacka Företagarträff kallas ”träff” för att vi vill betona att det är just mötet mellan människor som är själva förutsättningen för utveckling och inspiration. Vi är övertygade om att detta är en sanning både i det privata livet och i affärsvärlden. Det spontana mötet – chansen att träffas, lära känna varandra och umgås – är därför den ena grundförutsättningen för Nacka Företagarträff. Den andra är den lokala anknytningen. Ju mer företagare i Nacka lär känna varandra, desto mer ökar förutsättningarna att allt fler företag i Nacka ska föredra att göra affärer med varandra.

Nacka Företagarträff har i genomsnitt haft ca 150 utställande företag och runt 2000 besökare. Ingen annanstans i landet kan man på en enda dag träffa så många lokala kollegor, knyta nya kontakter, lägga grunden för nya affärer och få så många impulser och idéer.

Mer information se Nacka Företagarträffens Webb

eller Facebook

 

Bästa hälsningar!

Kontakt: Anders Börjesson

Näringslivsdirektör Nacka kommun

Telefon: 070-431 92 28

E-postadress: anders.Borjesson@nacka.se

 

Kontakt: Elin Fransson

Näringslivsutvecklare Nacka kommun

Telefon: 070-431 90 71

E-postadress: elin.fransson@nacka.se

 

Kontakt: Milla Ottosson Sippola

Kommunikationsansvarig

Företagarna Nacka Värmdö

Telefon: 070-647 55 53

E-postadress: milla@rosalii.se

Föreläsare

Arvid Axland: Jakten på känslan

Arvid Axland är en av de mest uppskattade föreläsarna inom kundupplevelser och kommunikation.

När produkter och tjänster blir allt mer lika är det upplevelsen som skapar störst värde. När förutsättningarna förändras till följd av kundernas nya förväntningar finns ett fönster att ta nya positioner, och sätta positiva känslor i spel. Det är i det området Arvid guidar er rätt.

 

Eva Karlsson: Hållbart näringsliv för en hållbar värld

Klädvarumärket och Nackaföretaget Houdini är först i världen att granska sin egen miljöpåverkan med hela planeten i fokus. Målet är att hela produktionskedjan ska vara hållbar år 2030. Houdinis vd, Eva Karlsson, säger att det är “pay-back time”.

 

Günther Mårder: Hållbarhet som konkurrensfördel

Günther Mårder är vd på Sveriges största företagarorganisation Företagarna sedan år 2015. Han arbetar dagligen med att skapa förutsättningar för att företagare ska bli mer framgångsrika.  

Günther gör varje år mängder av företagsbesök och träffar företagare i alla branscher. Nu delar han med sig av sina bästa tips på hur du blir en mer framgångsrik företagare. Det här är föreläsningen som du inte har råd att missa!

 

Gustav Stenbeck: Hållbra, hållbättre, hållbäst

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist, techentreprenör och investerare inom hållbara affärsmodeller. Många bollar i luften och lika många etiketter: obotlig teknikoptimist, nyfiken kapitalist och självklar ekologist.

Han talar om hur CSR och hållbarhet påverkar hur vi gör affärer idag, vare sig du har ett multinationellt företag eller ett småbolag. Liksom hur det kommer att förändra hela vårt sätt att göra affärer i framtiden.

 

Vanessa Leporati är moderator till vår prisutdelning, där företag vinner bla: Årets Nackaföretag, Årets företagare i Nacka, Årets Krog, Årets Miljönär.

Arvid Axland. Foto: SPF Pool

Eva Karlsson. Foto: Gabriel Liljevall

Gustav Stenbeck

Günther Mårder

Kranmärkt

Nacka Företagarträff är Kranmärkt – Allt vatten som serveras av oss är färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Kranmärkt - Svenskt vatten

Hållbar utmaning

I lokalen bredvid befinner sig Hållbar Utmaning – Nacka kommuns innovationstävling för elever i
Nackas kommunala grundskolor. Det är en stor utställning med prisutdelning där vinnande tävlingsbidrag får 10 000 kronor till. Dessutom finns ytterligare tre priskategorier:

  • Håkan Lans hederpris som delas ut av Håkan Lans på plats.
  • Publikens favorit. Alla besökare får rösta på ett bidrag. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen
  • Nacka vatten och avfalls hederspris lämnas till en uppfinning som visar på hur miljöpåverkan inom vattnets kretslopp eller avfall kan minska. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen.

2018 tävlade totalt 79 bidrag i årskurserna 1-9 i Nackas skolor. I år är det nytt rekord för deltagande bidrag – hela 100 stycken! Utställare och besökare på Nacka Företagarträff är välkomna 13.00-14.45 den 20 februari att se de unga uppfinnarnas bidrag och rösta fram Publikens Favorit i Hållbar Utmaning 2020.

Nackas egen världsberömde uppfinnare Håkan Lans delade 2018 ut sitt personliga hederspris till Eklidens skola klass 9 A.

Klass 3-Tigrar i Neglinge skola med segerchecken som visar att de vann årskurs 1-3 2018, med sitt bidrag ”Kolla kylen”. Prisutdelare var Tobias Nässén, ordförande i Nacka kommuns utbildningsnämnd, och Malena von Huth, Välfärd Skola.