Välkommen till en dag med intressanta,
kostnadsfria seminarier och debatter

Programmet för Nacka FöretagarTräff onsdagen den 24 februari 2016 på Nacka Strandsmässan är ännu inte klart i detalj. Undan för undan kommer du att hitta ny information här – vi kan dock redan nu utlova.

  • Frukostmöte med en spännande, inspirerande talare innan Nacka FöretagarTräff startar
  • Ekonomisk debatt – hur går det för Sverige och världen?
  • Infrastrukturen i dag och i morgondagens Nacka Stad
  • Skatteseminarium – mer lönande för företaget och dig själv

Vi kommer att löpande uppdatera hemsidan med mer detaljerad information om seminarier och debatter – välkommen tillbaka!