Panel: Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/besöksnäring på Svensk Handel, Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef på  Företagarna och Per Schlingmann, expert på kommunikation, strategi och framtidsfrågor.

Spaning Utblick

Panel: Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/besöksnäring på Svensk Handel, Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef på  Företagarna och Per Schlingmann, expert på kommunikation, strategi och framtidsfrågor.

Ett panelsamtal som framtidsspanar och lyfter blicken utåt

Med ett framtidsperspektiv spanar panelen på trender och tendenser, inte minst i efterdyningarna av pandemin, det som händer i världen och den mycket aktuella frågan om hållbarhet. 

Vad kan vi vänta oss framöver när det kommer till möjligheter och affärer? Hur kan ett starkt näringsliv bidra till att lokalsamhället kan hålla i och hålla ut? Hur kan vi förbereda oss och rusta oss för framtida utmaningar? Detta och mycket annat får vi svar på i ett intressant samtal mellan våra experter.

Vår moderator Amanda Svensson, från Företagarna och expert på näringslivsfrågor, leder samtalet.

Paneldeltagare:

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.

Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert handel, stads- och platsutveckling samt besöksnäring på Svensk Handel.

Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef på  Företagarna.

Per Schlingmann, expert på kommunikation, strategi och framtidsfrågor.