De globala målen

Nacka Företagarträff i samarbete med Stockholm Fashion District

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå avskaffandet av extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen till år 2030. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

De globala målen

Ställer du ut på Träffen kan du lyfta fram hur ditt företag arbetar med de globala målen

Stockholm Fashion District

Under Nacka Företagarträff 2020 presenterar Stockholm Fashion District en kurerad utställning med exempel på deltagande företags hållbarhetsarbete. Utställningen tar avstamp i de 17 globala målen och åskådliggör goda exempel hos företag i Nacka Kommun. Intentionen med utställningen är att visa att hållbarhet har många perspektiv och att alla kan bidra till en mer hållbar värld. Vi vill i samband med detta att du som utställare också får möjligheten att visa att och hur du arbetar med de globala målen inom ert eget företag.