Succé för Nacka FöretagarTräff 2013.
Fler utställare och besökare än någonsin!

När Nacka Strandsmässan stängde den 20 februari hörde man från många håll ”Det måste vara rekord både för antalet utställare och besökare” och ”I år var det comeback för oss som inte ställt ut på några år – inte kunde vi drömma om att Träffen blivit så här fantastisk”.

2013-invigning3När Nacka FöretagarTräff för ett antal år sedan passerade 100 utställare var det en milstolpe. Likaså när man för bara några år sedan kunde räkna in över 1000 besökare. Ingen i arrangörskommittén vågade då tro att man skulle nå sådana nivåer som vid 2013 års Träff.

187 utställande företag – mot 160 stycken 2012!

2013 besökare – mot 1600 stycken 2012!

 

Se våra pristagare 2013 här >>