Annika R Malmberg

Annika R Malmberg: Hjälpa varandra till framgång

Annika R Malmberg

Annika höll en otroligt rolig och uppskattad föreläsning på morgonen. Med stor humor och kunskap lärde hon oss nya saker om färger och tog död på några av fördomarna runt dem och temperamenten som hör till. Bland annat fick vi veta att kroppsvätskor har inget med saken att göra!

Annika poängterade även att det här inte är ett rekryteringsverktyg! Däremot kan du ta reda på hur kartan inom gruppen ser ut, knastrar det så kanske vissa frågeställningar glöms bort? Vi kan inte byta ut människor, men inom vilket område måste vi anstränga oss lite mer? Det är allas ansvar att samarbetet funkar!

Med mycket igenkännande skratt fick vi insikter i hur olika människor hanterar en teamutvärdering och att teamarbete inte handlar om att vinna. Vi behöver träna upp vår förmåga att ta reda på vad andra tänker och menar.

Fråga ”Varför?” lite mer, då skapas magi och vi kan mötas.

Får du chansen att se Annika föreläsning i framtiden, missa den inte! Vi tog oss an resten av dagen fyllda av energi.