Om Nacka företagarträff – så blev träffen Sveriges största lokala mötesplats för företagare

Här hittar du information om Nacka Företagarträff och hur träffen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun.

Träffen, som arrangerats varje år sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. Arrangörerna arbetar ideellt med att förverkliga idén om en livaktig mötesplats för att stimulera kontakten, idéutbytet och affärerna för det lokala näringslivet.

Nacka Företagarträff arrangeras på Nacka Strand Möten & Event på adress Augustendalstorget 6 i Nacka Strand.

Företagarna Nacka Värmdö

Företagarna Nacka Värmdö är störst i länet efter huvudstaden. Vi har ca 600 medlemmar – och vi blir gärna ännu fler.

Kontakt: Carl-Johan Eiderbrant, cj@businesslounge.se

Nacka kommun

Med fokus som en företagarvänlig kommun har Nacka närmare 13 000 företag! Vill du veta mer om oss?

Kontakt: Anders Börjesson, anders.borjesson@nacka.se

Idé och historia

Vill du veta mer om Nacka Företagarträffs idé och historia?

Här läser du mer fakta och om hur det började >>

Tidigare träffar

Är du nyfiken på hur det har sett ut på tidigare träffar?

Här hittar du bilder och sammanfattningar från förr >>

Om Nacka Företagarträff – tidigare träffbesökare pratar

Kontakta oss gärna

Nacka Företagarträffs kansli:

info@foretagartraffen.se