Nacka Energi - laddar för morgondagen

Nacka Energi – ditt lokala elnätsbolag

Vi erbjuder boende och företag i Nacka ett väl fungerande elnät med tillhörande produkter och tjänster med en fantastisk service!

Med kraft och energi vill vi bidra till ett framtida hållbart och modernt Nacka!

Vi bildades 1919 och ägs av Nacka kommun sedan 1952.
Idag har vi 29 000 anläggningar och 1371 km ledningar i vårt nät (lika långt som bilvägen mellan Göteborg och Haparanda). Genom dessa ledningar och fram till din elmätare transporterar vi el, oavsett om du bor i en liten lägenhet på Edinsvägen eller om du arbetar på Henriksdals reningsverk.

Förutom att transportera el till dig eller ditt företag tar vi också hand om din elmätare och ser till att din elhandlare får avläsningar. I år har du fått en sprillans ny elmätare med många nya möjligheter inför framtidens utveckling.  Den kan hjälpa dig att använda elen smartare, främst för miljön och det ökade kapacitetsbehovet, men också för din elräkning.

Vi kan också hjälpa din bostadsrättförening med installation av laddstationer!

En bil som laddar i en laddstolpe från Nacka Energi