Visste du det här om Nacka företagarträff?

  • Nacka Företagarträff räknas som Sveriges ledande mötesplats för företagare – Träffen har i genomsnitt 200 utställande företag och mer än 2000 besökare.
  • Nacka Företagarträff firade 20 år 2014 och hade en stor JubileumsTräff.
  • Träffen arrangeras i samarbete mellan Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun och hålls på NackaStrandsMässan.

Visste du att Nacka Företagarträff kallas “träff” för att vi vill betona att det är just mötet mellan människor som är själva förutsättningen för utveckling och inspiration? Vi är övertygade om att detta är en sanning både i det privata livet och i affärsvärlden.

Det spontana mötet – chansen att träffas, lära känna varandra och umgås – är därför den ena grundförutsättningen för Nacka Företagarträff. Den andra är den lokala anknytningen. Ju mer företagare i Nacka lär känna varandra, desto mer ökar förutsättningarna att allt fler företag i Nacka ska föredra att göra affärer med varandra och inte gå över ån efter vatten i onödan.

I dag är Nacka Företagarträff unik i sitt slag

a22För varje år har Nacka Företagarträff lockat allt fler utställare och besökare. Nacka Företagarträff har i genomsnitt haft en bra bit över 200 utställande företag och mer än 2300 besökare från andra företag. Sedan ett par år tillbaka har vi stöpt om Träffen tillbaka till att handla mer om nätverk. Förmiddagen är vigd åt utställare och VIP-besökare, med ett exklusivt program fyllt av inspiration och affärsmingel. Till lunch kommer ännu fler besökare och eftermiddagsprogrammet tar vid.

Ingen annanstans i landet kan man på en enda dag träffa så många lokala kollegor, knyta nya kontakter, lägga grunden för nya affärer och få så många impulser och idéer.

Nacka Företagarträff 2009 lanserade uttrycket “Våga vägra lågkonjunktur” och sedan dess har arrangörerna till sin glädje sett hur “Nacka-effekten” smittar av sig på allt fler företag. Den lyckade symbiosen mellan företagen i Nacka – och mellan företagen och kommunen – har senaste åren placerat Nacka högt upp på topplistorna vad gäller företagsklimat, antal nya företagare, antal nya anställda etc.

Stärk både din egen och Nackas konkurrenskraft ytterligare – deltag i nästa Nacka Företagarträff!

Läs om det tidigare uppropet här: VÄGRA LÅGKONJUKTUR!

"Så här började det"

nf-oldÅret var 1994. Ett trettiotal Nacka-företagare hade hörsammat inbjudan från lokala Företagarna och Handelskammaren i samarbete med Nacka Kommun och Nackas Kvinnliga Nätverk och samlades en förmiddag i februari i Nacka Forums dåvarande biograf.

Genom att bjuda in till ”Träff” ville arrangörerna understryka att det är mötet mellan människor som är förutsättningen för utveckling och inspiration, i företagslivet precis som privat.

Besökarna, mest företagarnas personal och respektive, var ungefär lika många som utställarna.

I mitten av 2000-talet hade Nacka Företagarträff, som många andra träffar runtom i landet, 60-70 utställare och några hundra besökare.