Nacka Vatten och Avfall

Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall AB levererar hållbara vatten- och avfallstjänster för alla som bor och verkar i Nacka kommun. Vår vision är att erbjuda Sveriges främsta VA- och avfallstjänster och bidra till att lägga grunden för trygghet och välmående i morgondagens hållbara samhälle. Vi siktar på att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vår bransch, och tillsammans tar vi ansvar för kretslopp, miljö och hållbar samhällsutveckling.

Sedan 2016 är Nacka vatten och avfall ett bolag som ägs av Nacka kommun, men våra erfarenheter inom VA och avfall sträcker sig många decennier tillbaka i tiden.