Mässkartan

Här ser du kartan över lokalen och hur montrarna, caféet och scenerna osv är placerade.

Mässkarta över Nacka Företagarträff 2024