Årets Ung Driven

2020: Olivia Gren, Måns Banker, Emma Andersson Häggström, Anton Schöldberg (10 000 kr)

Motivering:

Det här gänget hade en lyskraft redan vid första mötet. En stark sammanhållen grupp ungdomar som verkligen har drivet som förtjänar detta pris. Dessa ungdomar kommer vi att få se mer av, det är juryn säker på.

2019: Daniella Alm Heljeved

Motivering:

Det första stipendiet av Ung Driven, har vi valt att dela ut till en person som alltid är på gång med nya idéer och aldrig låter tankar och funderingar vila. Redan som väldigt ung ser hon möjligheter i nästan allt, ingenting är omöjligt, man behöver kanske bara låta idén ligga vilande tills man har funderat runt det och kan gå vidare. Hon låter sig inte så lätt nedslås. Hon har en stor kreativitet och uppfinningsrikedom. Istället för att låta svårigheter ligga som en last har hen valt att låta det bli en styrka. Hon är inte bara affärsmässigt intresserad utan besitter även en stor empatisk förmåga och vilja att hjälpa andra.