Digital sändning i Pumphuset Järla sjö

Digital uppvärmning: 22 februari

Digital sändning i Pumphuset Järla sjö

Vi laddar upp för den 5 maj

Nacka Företagarträff är flyttad till den 5 maj, med samma program och upplägg som tidigare.

Nu blir det en digital uppvärmning på det tidigare datumet: 22 februari. Vi sänder en förmiddag och programmet delas upp i två delar. Det blir aktuella frågor, som senare följs upp i våra eftermiddagspaneler den 5 maj.

Delta gärna med egna frågor. Vill du inte skriva i chatten kan du skicka in dem till info@foretagartraffen.se.

De frågor vi inte hinner med under programmets tid kommer att besvaras på andra sätt efteråt.

Program

8.00: Sändningen startar.
Vår moderator, Amanda Svensson från Företagarna, leder oss genom sändningen.

8.00-9.00: Trafik- och stadsplanering. 
Talare: Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör, Nacka Kommun.
Erik Lindgren, projektchef Blå linje till Nacka, Region Stockholm.
Ulrika Haij, bitr. trafik och fastighetsdirektör/chef trafikenheten, Nacka kommun.

9.00-09.15: Frågor.

09.15-10.15: Hållbara Företagare: Från ord till handling. 
Panelsamtal med moderator: Amanda Svensson, Företagarna.
David Mellåker, vd Gärdets bygg
Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear
Fredrik Heleander, vd Boo Energi
Gabriel Lundström, Hållbarhetschef SEB
Per Lejoneke
, ordförande Företagarna Nacka Värmdö

10.15-10.30: Frågor.

10.30: Avslut

Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör, Nacka Kommun, Erik Lindgren, projektchef Blå linje till Nacka, Region Stockholm, Ulrika Haij, bitr. trafik och fastighetsdirektör/chef trafikenheten, Nacka kommun

Nacka: Trafik- och stadsplanering

Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede, det både syns och märks. Orminge, Älta och Fisksätra växer och utvecklas. Det byggs bostäder, kontor och mötesplatser. En ny, naturban stadsdel – Centrala Nacka – skapas. Vid den framtida stadsparken växer en grön och trygg stadsgata fram. Sickla utvecklas till en ännu mer levande stadsdel. Det byggs en ny tunnelbana och ny Skurubro.

Utvecklingen innebär också att trafiken påverkas på olika sätt under byggtiden. Ulrika Haij, chef trafikenheten Nacka kommun berättar om trafiken och framkomligheten i Nacka.

Erik Lindgren, projektchef Blå linje till Nacka, Region Stockholm, FUT informerar om statusen för tunnelbanans utbyggnad. Hur kommer arbetet att märkas för oss företagare och vad händer med de olika stationerna.

Katarina Wåhlin Alm visar oss hur långt Nackas stadsutveckling har kommit och berättar hur framtidens behov för stadsliv och näringsliv möts. Vi får veta planerna för hur Nacka kommun tänker skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö som bidrar till tillväxt, stolthet och mervärden för Nackaborna och företagen som verkar här.

Hållbara Företagare: Från ord till handling

Hur tar vi småföretagare oss an den hållbarhetsutmaning som kräver att vi agerar? Vi behöver börja lokalt för att få effekt globalt. Hur går vi från ord till handling?

Enligt Företagarnas rapport Hållbarhet som konkurrensfördel anser 9 av 10 småföretag att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete.

Ändå är det få som kommit igång på allvar. Det är svårt att veta hur omställningen påverkar  mig och vad kan jag göra. Var ska jag som småföretagare börja? Och hur har andra gjort för att hitta affärsnytta i omställningen?

Lyssna till ett intressant panelsamtal som leds av vår moderator Amanda Svensson, Företagarna. Deltagare är David Mellåker, vd Gärdets bygg, Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear, Fredrik Heleander, vd Boo Energi, Gabriel Lundström, Hållbarhetschef SEB och Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Moderator: Amanda Svensson, Företagarna David Mellåker, vd Gärdets bygg Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear Fredrik Healender, vd Boo Energi Gabriel Lundström, Hållbarhetschef SEB Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö