Panelsamtal på den digitala uppvärmningen inför Nacka Företagarträff

Digital uppvärmning inför Nacka Företagarträff

Livesändning: Nacka trafik- och stadsplanering och Hållbara företagare

Sändningen, från Pumphuset i Järla Sjö, berörde två stora samtidsutmaningar – dels Nackas stadsutveckling och trafiklösningarna kopplat till det samt behovet av omställning till hållbart företagande.

Nacka trafik- och stadsplanering

Nacka kommun representerades av Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm och Ulrika Haij som är biträdande trafik- och fastighetsdirektör. Tillsammans med Erik Lindgren, projektchef Blå linje till Nacka, Region Stockholm, FUT informerade de om hur planerna för Nackas stadsutveckling och tunnelbanan ser ut.

Vi fick information om hur trafiken och samhället påverkas under tiden utvecklingen pågår och vart vi är påväg. Det både syns och märks att Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede. Det planeras och byggs för framtiden genom utbyggd kollektivtrafik, fler arbetsplatser, mötesplatser och bostäder.

Katarina säger att Nacka är en kommun att känna stolthet över och att genom att utveckla en urban stadsmiljö skapas attraktiva miljöer som ger nya och gamla företagare de bästa möjligheterna att utveckla och driva sina företag i Nacka.

Erik visar oss projektet med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka, med beräknad trafikstart år 2030. Han hoppas att vi förstår hur bra det blir i slutändan, även om byggprocessen är lång.

Ulrika beskrev hur Nackas utveckling påverkar trafikflödena i vardagen, och hur de på förvaltningen håller koll på flödet.

Kommunen försöker föra dialog och involvera företagare och näringslivet i de större frågorna, tex genom möten på Träffen, i andra forum, via inskickade synpunkter osv. Katarina slår här ett slag för Nackarummet som är en gemensam utställning som öppnar inom ett par veckor i Nacka Forum. Utställningen kommer vara bemannad och där kan man få mer detaljerad information om hur stadsutvecklingen flyter fram.

Målet med stadsutvecklingen är att utveckla platser där människor, företag och idéer trivs och ges förutsättningar att växa hållbart.

Hållbara Företagare: Från ord till handling

Panelsamtalet leddes av moderator Amanda Svensson från Företagarna. Ordförande för Företagarna Nacka Värmdö, Per Lejoneke, inledde med att berätta om satsningen på Hållbara Företagare och vad Företagarna vill göra för att hjälpa företagare igång med sin omställning.

Efter inledningen samtalade Per och Amanda med David Mellåker, vd Gärdets Bygg, Eva Karlsson, vd Houdini Sportswear, Fredrik Heleander, vd Boo Energi Försäljnings AB och Gabriel Lundström, Hållbarhetschef SEB om Hållbara Företagare och hur vi ska gå från ord till handling.

Deltagarna pratade om hur läget ser ut i den egna verksamheten, vilka utmaningar som finns i just deras bransch och hur de ser på affärsnytta i omställningen.

Eva säger att ”allt går, det handlar om vilja och mod!”. David önskar bland annat att beställarna och projektörer blir bättre på att ställa högre krav från början. Fredriks utmaning är att få ”kaffet” att räcka till alla! Gabriel uppmanar företagarna att man bör fokusera på vad man tjänar pengar på! “Vad är min affärsmodell och vad har den för negativ påverkan?” Per säger att det är en överlevnadsfråga – ”fråga dig hur du kan hjälpa dina kunder att ställa om!”.

Det sista de skickar med oss är fem punkter:

  1. Börja kartlägga din verksamhet. Sätt mål!
  2. Lyssna runt, prata med andra företagare.
  3. Titta på hur du använder din energi.
  4. Kör bara kör! Ta med det personliga engagemanget till jobbet
  5. Gör resan, vänta inte!
Kort slutsats: Börja redan idag – det är mycket härligare att vilja något än att man måste!

Se sändningen i efterhand: