Thomas Lundqvist föreläsare på Nacka Företagarträff – Försäljning i omvälvande förändring

Thomas Lundqvist föreläsare på Nacka Företagarträff

Thomas Lundqvist föreläsare på Nacka Företagarträff – Försäljning i omvälvande förändring

Thomas Lundqvist är f.d. VD för Junibacken där han lyckades med konststycket att både mångdubbla försäljningen och se till att Junibacken rankades som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Digitalisering är en stor och omvälvande förändring. Det talas om en revolution. Vad händer med oss människor när vi ställs inför liknande faktum? Hur kan vi förhålla oss till detta och agera avseende försäljning? Under sin interaktiva föreläsning kommer Thomas ge oss inblick i forskning kring försäljning och erfarenhet från arbetslivet, men även låta oss arbeta med övningar, verktyg samt tips&råd att använda i vardagen.

Thomas Lundqvist är i grunden civilekonom men har de senaste 15 åren mest intresserat sig för hur människor egentligen fungerar. Hans försäljningsmetoder har visat sig vara framgångsrika flera gånger om. Thomas har själv använt sig av strategin som chef på McDonald´s och som VD för Junibacken och Chefsnätverket Close – och resultaten är slående! Idag hjälper han andra företag att förbättra sin försäljning och för att ligga steget före konkurrenterna.