”Hur har någon råd att inte ställa ut
på Nacka FöretagarTräff?”

grundbulten2014c”För oss på Grundbulten, som är ett personligt IT-supportföretag, har det i många år varit självklart att inte missa Nacka FöretagarTräff, berättar Per Dahlberg, delägare i Grundbulten.

Första året gick vi hit och tittade eftersom flera andra företag hade sagt att man kunde knyta så många nya kontakter på Nacka FöretagarTräff.

Numera skulle vi aldrig drömma om att inte ställa ut på Nacka FöretagarTräff. Den är en av våra få marknadsföringsinsatser – och mycket viktig för oss.

På Nacka FöretagarTräff kommer vi både nära våra nuvarande kunder och träffar mängder av tilltänkta nya kunder.

Vi brukar inte bara hitta nya uppdrag utan också nya, bra leverantörer på Träffen.

Jag tycker det är fantastiskt att på en enda dag kunna knyta så många nya kontakter och få så mycket inspiration!

Konstigt att det ändå finns företag här i Nacka och på Värmdö som väljer bort denna unika chans till nya affärer.

Eftersom både vi och allt fler andra utställare har verkligt fina erbjudanden kan man dessutom ofta spara en bra slant både åt företaget och sig själv genom att gå ett varv i utställningshallen.”