Charlotta Rosendahl och Sebastian Nordgren

Inköp Nacka kommun

Charlotta Rosendahl och Sebastian Nordgren

Entreprenad och Tekniska konsulter

Nacka kommun är en stor lokal köpare av varor, tjänster och entreprenader. När Nacka bygger stad kommer många leverantörer få en viktig roll i realiserandet av att planera, projektera och bygga Nacka stad.

På Träffen den 5 maj presenterar Sebastian Nordgren och Charlotta Rosendahl hur kommunen arbetar kategoristyrt med inköpsprojekten, och vilken betydelse samspelet med det lokala och nationella näringslivet har. Ambitionen är att göra goda affärer och detta görs bäst i samverkan med näringslivet där dialog är ett viktigt verktyg.

Du får insyn i Nacka kommuns inköpsprocess med fokus på hur de arbetar med Entreprenadupphandlingar samt konsultköp, bland annat genom så kallade Dynamiska inköpssystem.

Sebastian Nordgren, Inköpschef och Charlotta Rosendahl, Kategoriansvarig Entreprenad och fastighet, Bygglovsenheten på Nacka kommun leder seminariet som vänder sig till byggföretag och tekniska konsulter.