Katarina Wåhlin Alm på Nacka Företagarträff Extra

Föreläsare: Katarina Wåhlin Alm

Katarina Wåhlin Alm på Nacka Företagarträff Extra

Stadsutvecklingen i Nacka: Hur långt har vi kommit och hur möter vi framtidens behov för stadsliv och näringsliv?

Nacka ska växa och utvecklas med 20.000 nya bostäder och 15.000 nya arbetsplatser till 2035.  Vi ska skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö med god service, nya mötesplatser, välfärdsfunktioner, samt en effektiv infrastruktur och kollektivtrafik som bidrar till tillväxt, stolthet och mervärden för Nackaborna och företagen som verkar här.

I stora delar av Nacka kan vi se utvecklingen framför våra ögon med utveckling av lokala centrum, naturbana stadskvarter som växer fram och där ny bebyggelse blandas med befintlig.

Pandemin har snabbat på trenderna vilket stärker och skapar nya möjligheter. Nacka kan framåt ta en ännu starkare position som ett nytt regionalt och lokalt arbetsplatsläge. Med starka kommunikationer kan människor snabbt både ta sig till och ifrån Nacka, för såväl nöje som arbete. Vad innebär detta egentligen för vårt stadsliv och vårt blomstrande näringsliv? Och hur möter vi framtidens förväntningar och behov?

BIO:

Katarina Wåhlin Alm är ny stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun sedan 2020. Katarina har lång bakgrund från fastighetsbranschen inom NCC, Vasakronan, Ericsson med mera.

I sina tidigare roller har Katarina framför allt haft olika uppdrag inom kommersiell fastighetsutveckling och bland annat varit engagerad i Nacka Strand och Kvarnholmen, projekt som ligger henne särskilt varmt om hjärtat som Nackabo.

Katarina brinner för Stadsutveckling och möjligheten att påverka och bidra till en attraktiv livsmiljö där både människor och företag kan växa och utvecklas.