Panel: Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun, Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank, Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden, Patrick Lepierre, vd Dipart och Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Panelsamtal

Panel: Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun, Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank, Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden, Patrick Lepierre, vd Dipart och Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Hur ställer vi om för att klara koldioxidbudgeten?

Nacka har en lokal koldioxidbudget som kräver en halvering av CO2-utsläppen senast 2026. Lokalsamhället behöver ställa om för att klara klimatutmaningen i tid!

Hur samarbetar företag, kommun och civilsamhälle bäst för att lyckas med det här? Hur ser ett väl fungerande lokalsamhälle ut för medborgare och företag efter omställningen – och vilka utmaningar står vi för om vi inte klarar att ställa om i tid?

Amanda Svensson, Företagarna, leder samtalet mellan

Deltagare:

Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank

Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden

Patrick Lepierre, vd Dipart

Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö