Kranmärkt - Svenskt vatten

Nu kranmärker vi Nacka Företagarträff

Kranmärkt - Svenskt vatten

Vi tar ställning för en bättre miljö och serverar och dricker färskt, nyttigt och lokalproducerat kranvatten istället för förpackat vatten. Inga förpackningar betyder inget avfall, inga transporter och inga utsläpp!

Allt vatten du serveras av oss från och med i år kommer vara Kranmärkt – bättre för miljön och mer ekonomiskt. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.