Digital material

Här kommer du snart hitta banners i olika format och en mailfot som du kan använda i din marknadsföring inför Nacka Företagarträff.

Behöver du ett särskilt format, tex för ett nyhetsutskick? Kontakta oss så tar vi fram material enligt ditt önskemål.