Moderator på Nacka Företagarträff Mathias Mellgren

Moderator: Mathias Mellgren

Moderator på Nacka Företagarträff Mathias Mellgren

Vi är glada att återigen ha Mathias Mellgren som moderator på Nacka Företagarträff. Han ska, med sin energi och företagarexpertis, lotsa oss genom dagen.

Mathias har byggt upp branschförbundskansliet och flera olika nätverk inom Företagarna samt har en bakgrund som egen företagare. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling och projektledning inom privat och offentlig sektor med fokus på entreprenörskap, arbetsmarknad och internationella kontakter.