Panel: Karolin Forsling, Alecta Fastigheter Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun. Lars-Åke Tollemark, URW Linus Kjellberg, Atrium Ljungberg. Olle Burell, Ordförande Stockholm Green Innovation District och Affärsutvecklingschef på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Panelsamtal: Nacka stadsutveckling

Panel: Karolin Forsling, Alecta Fastigheter Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun. Lars-Åke Tollemark, URW Linus Kjellberg, Atrium Ljungberg. Olle Burell, Ordförande Stockholm Green Innovation District och Affärsutvecklingschef på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

ABC-staden 5.0

Efterfrågan på platser och stadsdelar som har en egen identitet ökar. En plats som inte är en copy paste, utan har ett eget uttryck och där det finns arbetsliv, bostäder och centrum (skolor, handel, hotell osv) i samma område. En ABC-stad 5.0.

Hur ser planerna ut och var vill vi att Nacka ska vara om 10 år? Får vi stadsdelar som är möjliga och öppna för alla slags kategorier? Hur kan näringslivet få möjligheter att ta plats och växa i takt med kommunen?

Vår eminenta moderator Amanda Svensson leder samtalet.

Deltagare:

Karolin Forsling, vd Forsling United

Linus Kjellberg, Affärsområdeschef Affärsutveckling på Atrium Ljungberg

Lars-Åke Tollemark, senior advisor på Unibail Rodamco

Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör på Nacka kommun

Olle Burell, Ordförande Stockholm Green Innovation District och Affärsutvecklingschef på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor