Nacka i nattljus. Foto Jim Svanström

Nackaenkäten

Nacka i nattljus. Foto Jim Svanström

Foto Jim Svanström

Stor enkätundersökning under våren 2021

I Nacka ska vi ha ett av Sveriges bästa företagsklimat. Under våren 2021 genomför därför Nacka kommun en enkätundersökning bland företagare. Vi vill veta mer och företagens behov och utmaningar.

Det gångna året har ställt mycket på sin spets. Många företag har och har haft det tufft. Något som inte har förändrats är kommunens vilja att vara bäst på att vara kommun. Inte minst för alla företag som finns här.

Vi vill därför veta mer om hur du tycker det är att driva och utveckla företag här i Nacka. Vad är det som fungerar bra och vad är det som fungerar mindre bra?

Du hjälper oss att få bättre förståelse för näringslivets behov och utmaningar, och vi identifiera sedan vilka förbättringsområden som finns för att göra Nacka till en bra plats för företag.

Mini-enkät vårt första steg

Den stora undersökningen, som vi kommer göra under våren, innefattar 800 – 1000 intervjuer med företag och företagsledare i Nacka.

Vårt första steg inför den större undersökningen, för att vara säkra på att vi hittar rätt frågeställningar, är en kort enkät som vi skulle uppskatta att du svarade på. Den är helt anonym och det tar endast några minuter.

Stort tack för din medverkan!

Ja, jag vill gärna hjälpa till för att få Sveriges bästa företagsklimat!