2022-05-05 Nacka Strandsmässan

PRESSMEDDELANDE 2022

Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun arrangerar Nacka Företagarträff för 28e året.

Plats: Nacka Strandsmässan.
Datum: Torsdagen den 5 maj, 2022
Tema 2020-2030: Hållbarhet/Agenda 2030

Lunch serveras av: Eat for Change

AW-puben levereras av: Nacka Bryggeri

Nu samlar vi krafterna för ett fortsatt starkt lokalt näringsliv!

Nacka Företagarträff är tillbaka som en mer normal tillställning – med nätverkande, föreläsningar, monterutställning och besökare på Nacka Strandsmässan.

Framgång föder framgång, och Nacka ligger i topp på listan Sveriges mest lönsamma företag. Driver du företag eller jobbar du på ett företag i Nacka med omnejd? Vill du se vad som gör andra företag så framgångsrika? Välkommen till Årets energiboost – Nacka Företagarträff på Nacka Strandsmässan!

Detta är dagen då du lägger grunden för resten av året. Ingen annanstans i landet kan man på en enda dag träffa så många lokala kollegor. Lär känna de som driver verksamhet i Nacka med omnejd – tillsammans skapar vi Nackaeffekten!

Förmiddagen är öppen för utställare och viks åt seminarier och affärsnätverk. Då kan du som ställer ut hitta samarbetspartners, mingla och lyssna på intressanta föreläsare. Vid lunch öppnar vi företagarträffen för besökare och fokus är på utställningen och nätverkande.

Program

Vi har samlat en rad namnkunniga personer som ska inspirera oss och ge oss kunskap över dagen. Vår moderator är Amanda Svensson, Företagarna, som är mycket insatt i alla de frågor som vi företagare springer på i vår vardag.

I förmiddagens exklusiva program kommer Per Schlingmann att prata om pandemins inverkan på samhället och ekonomin och hur man kan ta vara på de nya möjligheter som följer. Till skillnad mot många andra menar Per Schlingmann att det inte handlar om att vänta in det som kallas det nya normala. Istället handlar det om att se till situationen som den är och ta vara på de möjligheter som uppstår i nuet. De som agerar i krisen kommer att vara vinnarna efteråt.

Per Schlingmann är en av Skandinaviens mest framgångsrika talare, kommunikatörer och strateger. Han ger centrala insikter om strategisk kommunikation, branding, konsumentbeteenden, företagskultur med mera till sin publik.

Schlingmann är både ett inflytelserikt namn inom politiken som näringslivet. Hans sätt att synliggöra och utmärka sig har lett till att han utsetts till en av Sveriges Superkommunikatörer.

Förmiddagen innehåller även ett panelsamtal, Spaning Utblick, som med ett framtidsperspektiv spanar på trender och tendenser, inte minst i efterdyningarna av pandemin, det som händer i världen och den mycket aktuella frågan om hållbarhet.

Träffen öppnar för besökare kl 12.00

Dagens öppna program startar med ett panelsamtal om Nackas stadsutveckling: ABC-staden 5.0. Hur ser planerna ut och var vill vi att Nacka ska vara om 10 år? Får vi stadsdelar som är möjliga och öppna för alla slags kategorier? Hur kan näringslivet få möjligheter att ta plats och växa i takt med kommunen?

Dagens tredje och sista panelsamtal handlar om Nackas koldioxidbudget, som kräver en halvering av CO2-utsläppen senast 2026. Lokalsamhället behöver ställa om för att klara klimatutmaningen i tid! Hur ska företag, kommun och civilsamhälle bäst samarbeta för att lyckas med det här? Hur ser ett väl fungerande lokalsamhälle ut för medborgare och företag efter omställningen – och vilka utmaningar står vi för om vi inte klarar att ställa om i tid?

Nacka kommun kommer även hålla ett miniseminarie om Inköp av entreprenad och tekniska konsulter, Hållbar Utmaning äger rum i Bilfabriken, en innovationstävling som riktar sig till Nackas grundskoleelever med målsättningen att hitta på uppfinningar som bidrar till en bättre värld.

Det blir sedvanlig prisutdelning under dagen, av priserna Årets Konferensanläggning, Årets Krog, Årets Miljönär, Årets Nackaföretag, Årets Nackaprofil, Årets Nyföretagare och Årets Ung Driven.

2022-05-05 Nacka Strandsmässan
Panel: Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/besöksnäring på Svensk Handel, Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef på  Företagarna och Per Schlingmann, expert på kommunikation, strategi och framtidsfrågor.
Panel: Karolin Forsling, Alecta Fastigheter Katarina Wåhlin Alm, Nacka kommun. Lars-Åke Tollemark, URW Linus Kjellberg, Atrium Ljungberg. Olle Burell, Ordförande Stockholm Green Innovation District och Affärsutvecklingschef på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Panel: Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun, Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank, Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden, Patrick Lepierre, vd Dipart och Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö
Charlotta Rosendahl och Sebastian Nordgren
Eat for change
Nacka Bryggeri, 4 öl på en brygga vid vatten

För högupplösta bilder, eller personbilder, kontakta milla@rosalii.se

Föreläsare

Amanda Svensson, är moderator. Amanda är VD-assistent på Företagarna och mycket insatt i alla de frågor som vi företagare springer på i vår vardag. Hon är även VD på Swedish Software och styrelsemedlem i Unga Aktiesparare samt har ett stort hjärta för företagande, investeringar & sparande.

Per Schlingmann: Livet efter pandemin

Världen frigör sig från en lång dvala, hur kommer din organisation att hantera återgången? Hur hittar man tillbaka till sin position när man kastats in i framtiden? Hur hittar ditt företag rösten som leder till framgång?

Per kommer till Nacka Företagarträff för att prata om pandemins inverkan på samhället och ekonomin och hur man kan ta vara på de nya möjligheter som följer.

Panelsamtal: Spaning Utblick

Med ett framtidsperspektiv spanar panelen på trender och tendenser, inte minst i efterdyningarna av pandemin, det som händer i världen och den mycket aktuella frågan om hållbarhet. 

Vad kan vi vänta oss framöver när det kommer till möjligheter och affärer? Hur kan ett starkt näringsliv bidra till att lokalsamhället kan hålla i och hålla ut? Hur kan vi förbereda oss och rusta oss för framtida utmaningar? Detta och mycket annat får vi svar på i ett intressant samtal mellan våra experter.

Paneldeltagare: Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert handel, stads- och platsutveckling samt besöksnäring på Svensk Handel, Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef på Företagarna och Per Schlingmann, expert på kommunikation, strategi och framtidsfrågor.

Panelsamtal: Nacka Stadsutveckling – ABC-staden 5.0

Efterfrågan på platser och stadsdelar som har en egen identitet ökar. En plats som inte är en copy paste, utan har ett eget uttryck och där det finns arbetsliv, bostäder och centrum (skolor, handel, hotell osv) i samma område. En ABC-stad 5.0.

Hur ser planerna ut och var vill vi att Nacka ska vara om 10 år? Får vi stadsdelar som är möjliga och öppna för alla slags kategorier? Hur kan näringslivet få möjligheter att ta plats och växa i takt med kommunen?

Deltagare i panelen: Karolin Forsling, vd Forsling United, Linus Kjellberg, Affärsområdeschef Affärsutveckling på Atrium Ljungberg, Lars-Åke Tollemark, senior advisor på Unibail Rodamco, Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör på Nacka kommun och Olle Burell, Ordförande Stockholm Green Innovation District och Affärsutvecklingschef på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Panelsamtal: Koldioxidbudget Nacka

Hur ställer vi om för att klara koldioxidbudgeten? Nacka har en lokal koldioxidbudget som kräver en halvering av CO2-utsläppen senast 2026. Lokalsamhället behöver ställa om för att klara klimatutmaningen i tid! Hur samarbetar företag, kommun och civilsamhälle bäst för att lyckas med det här? Hur ser ett väl fungerande lokalsamhälle ut för medborgare och företag efter omställningen – och vilka utmaningar står vi för om vi inte klarar att ställa om i tid?

Deltagare: Andreas Totschnig, Miljö- och bygglovsdirektör Nacka kommun, Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank, Pella Thiel, ordförande i End Ecocide Sweden, Patrick Lepierre, vd Dipart och Per Lejoneke, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö

Inköp Nacka: Entreprenad och Tekniska konsulter

Nacka kommun är en stor lokal köpare av varor, tjänster och entreprenader. När Nacka bygger stad kommer många leverantörer få en viktig roll i realiserandet av att planera, projektera och bygga Nacka stad. Du får insyn i Nacka kommuns inköpsprocess med fokus på hur de arbetar med Entreprenadupphandlingar samt konsultköp, bland annat genom så kallade Dynamiska inköpssystem.

Deltagare: Sebastian Nordgren, Inköpschef och Charlotta Rosendahl, Kategoriansvarig Entreprenad och fastighet, Bygglovsenheten på Nacka kommun

Historik

Nacka Företagarträff är en av Sveriges största lokala företagsevent och har anordnats sedan 1994. Träffen är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan två hörnstenar i Nackas livaktiga och snabbväxande näringsliv: Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun.

All information om Nacka Företagarträff hittar du på www.foretagartraffen.se

Facebook

Linkedin

Instagram

 

Bästa hälsningar!

Kontakt: Anders Börjesson

Näringslivsdirektör Nacka kommun

Telefon: 070-431 92 28

E-postadress: anders.Borjesson@nacka.se

 

Kontakt: Tomas Haraldsson

Näringslivsutvecklare Nacka kommun

Telefon: 08-718 88 29

E-postadress: tomas.haraldsson@nacka.se

 

Kontakt: Milla Ottosson Sippola

Kommunikationsansvarig

Företagarna Nacka Värmdö

Telefon: 070-647 55 53

E-postadress: milla@rosalii.se

Carl-Johan Eiderbrant och Anders Börjesson hälsar välkomna på Nacka Företagarträff 2020.

Carl-Johan Eiderbrant och Anders Börjesson hälsar välkomna på Nacka Företagarträff 2020.