Svenskt civilskydd – fungerar ditt skyddsrum som det är tänkt?

Svenskt Civilskydds mässerbjudande:

Statusbesiktning av skyddsrum

Svenskt civilskydd – fungerar ditt skyddsrum som det är tänkt?

Som ägare av ett skyddsrum är du med och ansvarar för det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen i händelse av krig. Du ansvarar också för att skyddsrummet går att ställa iordning inom 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap. Många skyddsrum har brister och fel orsakade av bristande underhåll och felaktigt utfört arbete i och i anslutning till skyddsrummet.

Svenskt Civilskydd är ett företag som hjälper fastighetsägare med bland annat statusbesiktningar och åtgärder av skyddsrum för att säkerställa att de uppfyller myndigheternas krav. Flera av våra anställda är skyddsrumssakkunniga (certifierade av MSB) för besiktning av skyddsrum och vi utför även åtgärder, nybyggnation, konsultation och tillhandahåller godkänt material för skyddsrum.

När du bokar statusbesiktning av skyddsrum under perioden 19 februari till 10 mars 2024 får du 10% rabatt på besiktningen.

Besök Svenskt Civilskydd i monter 14 för att få koden till erbjudandet!