Jerry Temml, Sälj- & Marknadsansvarig, Cija Tank

Utställare 2024

Cija Tank

Cija Tank är en trogen utställare på Nacka Företagarträff och bokade monter tidigt inför jubileumet. De erbjuder helhetslösningar för avlopp, vatten och avfallshantering. Deras tjänster innefattar bland annat slamsugning, högtryckspolning, rörfilmning och transport av farligt avfall, tillgängliga för både privatpersoner och olika typer av organisationer och företag.

Vi ställde några frågor till Jerry Temml, Sälj- & Marknadsansvarig.

Hur har ni sett Företagarträffen utvecklas över åren?
Cija Tank har under många år varit en flitig och återkommande deltagare på Företagarträffen och har sett evenemanget utvecklas över tid från en ”lokal liten träff” till ett ”omfattande nätverkande” med hundratals deltagare och exklusiva program fyllda med inspiration och affärsmingel.

Vad är den främsta anledningen till att ni väljer att ställa ut på Företagarträffen år efter år?
Den främsta anledningen till att vi väljer att ställa ut på Träffen år efter år är den unika möjligheten till nätverksbyggande och att möta potentiella kunder och samarbetspartners. Evenemanget erbjuder en plattform för att marknadsföra företaget och skapa nya affärsmöjligheter.

Finns det något specifikt minne eller ögonblick från tidigare år som sticker ut?
Varje år erbjuder unika tillfällen att träffa/nätverka med både befintliga samarbetspartners och kunder och ger även möjligheten att bredda vårt redan fantastiskt fina nätverk.
I en allt mer digital värld är ett specifikt minne och ögonblick som återkommer varje år mötet med människan där möjlighet och vikten av att faktiskt kunna träffas fysiskt och utbyta värdefulla erfarenheter står i centrum.

Vad betyder Företagarträffen för er som företag och på vilket sätt har deltagandet på mässan bidragit till er affärsutveckling eller nätverksbyggande?
Företagarträffen har stor betydelse för företaget då det ger möjlighet att synas i branschen, öka företagets kännedom och stärka varumärket. Deltagandet på mässan har även bidragit till en positiv affärsutveckling genom att skapa långsiktiga relationer och därmed på sikt lett till en ökad försäljning.

Hur ser ni på framtiden för er närvaro på Företagarträffen?
Vi ser positivt på framtiden för företagets närvaro på Träffen och planerar att fortsätta delta i evenemanget. Förväntningarna på årets event är höga, särskilt med tanke på att det är 30-årsjubileum. Vi på Cija Tank hoppas på ännu mer affärsnytta och möjligheter till framgångsrika samarbeten.

Om ni skulle ge ett råd till nya utställare på Företagarträffen, vad skulle det vara?
Ett råd vi vill skicka med till nya utställare på Företagarträffen är att noggrant förbereda och maximera möjligheterna till nätverksbyggande. Ett gott förberedelsearbete och engagemang under mässan kan öppna dörrar till viktiga affärskontakter.

Finns det något ni ser fram emot särskilt under årets träff?
Vi ser särskilt fram emot möjligheten att delta i olika seminarier och evenemang under årets träff samt att möta andra företag och utbyta erfarenheter.
Dessutom har jag sett att årets program bjuder på ”mingelmagi” klockan 13:00 och jag måste erkänna att ”barnet inom mig” med spänning ser fram emot vad det innebär.

Jerry Temml, Sälj- & Marknadsansvarig, Cija Tank

Jerry Temml, Sälj- & Marknadsansvarig, Cija Tank

Ett råd till nya utställare är att noggrant förbereda och maximera möjligheterna till nätverksbyggande. Ett gott förberedelsearbete och engagemang under mässan kan öppna dörrar till viktiga affärskontakter.

Vill du också ställa ut på jubileumsträffen? Boka en monter idag!