Coworking på kontor

Vägen mot en hållbar arbetsplats

Coworking på kontor

Ta del av Jessica Håkanssons rapport

På Träffen i februari deltog Jessica Håkansson, som studerar samhällsplanering på Stockholms universitet och för tillfället var praktikant på Nacka kommun. Hon har under senvintern skrivit rapporten “Vägen mot en hållbar arbetsplats”, och som en del i rapporten gjorde Jessica intervjuer med företag.

Nu får vi ta del av slutresultatet och kan läsa om trender och tendenser i hur vi jobbar nu efter pandemin och hur företag förhåller sig till detta nya – vilka strukturella skillnader finns, vad händer i omvärlden, finns det en strategisk nytta eller är det bara besvär för företagen med mera.

Ladda ner rapporten här >>

Hör av dig till Anders Börjesson om du vill komma i kontakt med henne för att få veta mer.