Ställ ut på Nacka FöretagarTräff
och visa att du håller med oss!

A32_Vagra-Lagkonjunktur
Ju fler rubriker som skriker ut ”KRIS”, “KONKURS” och ”ÄN ÄR INTE DET VÄRSTA ÖVER”, desto större är risken att rubrikerna blir självförverkligande. Varför inte i stället göra som vi arrangörer av Nacka FöretagarTräff länge förespråkat? Vägra lågkonjunktur!

Redan inför Nacka FöretagarTräff 2009 uppmanade vi arrangörer av Nacka FöretagarTräff: ”Vägra lågkonjunktur” – ett uttryck som sedan spred sig till företag och affärspress i hela landet.
Sitt inte och invänta sämre tider, uppmanade vi. Låt oss i stället hjälpas åt att vända vända utvecklingen till det bättre genom att värna Nacka – och det egna företaget. Kanske kan du redan på hemmaplan knyta nya kontakter och göra fler affärer.

Är allt så svart?

Det finns all anledning att även nu fråga sig: Är framtiden verkligen så mörk som vissa pessimister envist framhåller? Faktum är att vi varje dag träffar företag som envisas att se framåt med tillförsikt. Eller som en företagare uttryckte det: ”Jag törs knappt säga det, men vi går oförskämt bra.”
En annan framgångsrik Nacka-företagare berättade häromdagen att hans företag nyligen haft konferens på temat: ”Vi har bestämt oss för att inte vara med i lågkonjunkturen”.

Satsningen som lönat sig

Den gemensamma kraftsamlingen och det lyckade samspelet mellan företagen i Nacka och kommunen har gjort att Nacka räknas som en av landets mest framgångsrika näringslivskommuner.
Nacka är bland de fem kommuner i Sverige som har störst inflyttning av företagsamma personer. Antalet företagare har vuxit dubbelt så snabbt som riksgenomsnittet vilket placerar Nacka på tio-i-topp bland kommuner med högst antal nya företag.
Med cirka 5 400 nya arbetstillfällen i den privata sektorn de senaste 10 åren har Nacka en tillväxttakt på 28 procent – den snabbaste tillväxten bland Sveriges 100 största kommuner. Förhoppningsvis har det som andra kommuner avundsjukt kallar ”Nackaeffekten” smittat av sig även på dig och ditt företag.

Företagarträffen ett nav

Nacka FöretagarTräff är en bra mätare på tillväxten i kommunen. För bara sex-sju år sedan var den en av många liknande träffar runtom i landet. I dag är den Sveriges i särklass största träff och ett allt viktigare nav i samarbetet mellan företagen i Nacka och mellan företagen och kommunen.

LÄS MER OM IDÉN BAKOM NACKA FÖRETAGARTRÄFF HÄR!

På bilden ser du arrangörskommittén som den såg ut för Nacka FöretagarTräff 2009: Björn Garenberg, marknadsansvarig. Lars Norlander, Företagarna Nacka-Värmdö och grundare av Nacka FöretagarTräff. Carl Johan Eiderbrandt, ordförande Företagarna Nacka-Värmdö. Anders Börjesson, näringslivsdirektör Nacka kommun. Per Falck, Handelskammaren Nacka-Värmdö. Peter Mandel, Företagarna Nacka-Värmdö. Hélène Dahlberg, ansvarig för Träffens kansli.