Fisksätra Översiktsbild Stena Fastigheter

Stena Fastigheter

Fisksätra Översiktsbild Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Vi finns på tre orter i Sverige – Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi hyr ut lägenheter och lokaler, vi utvecklar städer och tar hand om kunder och hus med omtanke. Vi skapar trygga och trivsamma stadsdelar och satsar på framtiden genom att bygga tusentals nya bostäder och lokaler. Vi är långsiktiga ägare och därför är livet mellan husen lika viktigt som livet i husen.

I Stockholmsområdet förvaltar vi ca 10 000 lägenheter samt 114 000 kvm lokaler. Dessutom har vi som målsättning att tillskapa 500 nya lägenheter, i blandade upplåtelseformer, per år. Vi driver idag detaljplanearbete samt stadsutvecklingsprojekt i flera områden i Stockholm där Fisksätra är det största pågående utvecklingsområdet.

Hållbar tillsammans

Stena Fastigheter ska vara kundens första val och därför är det viktigt att vi tillsammans vårdar och utvecklar hållbara miljöer där människor trivs. För oss är hållbarhet nämligen en större fråga som vi behöver ta hand om tillsammans. Vi, du, grannarna i kvarteret, staden vi bor i, alla vi jobbar med. Våra kvarter ska vara trygga, trevliga och klimatsmarta på alla sätt och vis. Vi har sedan 20 år arbetat med social hållbarhet – ett arbetssätt vi kallar Relationsförvaltning®. Vårt arbete utgår alltid från platsens förutsättningar, behov och utmaningar. Vi samverkar alltid med en mängd olika verksamheter tillsammans med boende, kommun och andra lokala aktörer såsom föreningar, intresseorganisationer och lokala eldsjälar.

FISKSÄTRA – Det bästa av flera världar!

Natur och skärgård utanför knuten. Storstaden bara 20 minuter bort med Saltsjöbanan. En mångfald av människor i olika åldrar, med olika bakgrunder och erfarenheter. I Fisksätra möts det bästa av flera världar. Vi rustar de befintliga husen, har byggt ett nytt centralt Folkets hus, renoverat skolan som öppnat med Viktor Rydbergs skolor som operatör. Dessutom bygger vi nytt, såväl bostads- som hyresrätter samt ett äldreboende och en förskola.

Stena Fastigheter, partner till Nacka Företagarträff