Årets Cirkulativ 2024 – ett nytt cirkulativt pris i Nacka. En hand håller en ljus idé under en cirkulär symbol

Årets Cirkulativ

Ett nytt cirkulärt pris i Nacka

Årets Cirkulativ 2024 – ett nytt cirkulativt pris i Nacka. En hand håller en ljus idé under en cirkulär symbol

Priset lanseras på Nacka Företagarträff 2024

Priset Årets Cirkulativ är en hyllning till en idé som banar väg för en mer hållbar och cirkulär framtid i Nacka. Det tilldelas en individ, ett företag, en organisation eller en verksamhet som har framfört en framstående affärsidé inom cirkulär ekonomi. Denna idé bidrar till att Nacka går mot en mer hållbar och cirkulär framtid, där vi gemensamt knyter samman trådarna och sluter cirkeln.

Det cirkulära initiativet kan vara en innovation, en affärsmodell eller en teknologi som främjar cirkulära flöden av material och resurser. Genom att använda jordens tillgångar med större omsorg och förlänga produkters livslängd, bidrar detta initiativ till att skapa en mer hållbar framtid.

Med Årets Cirkulativ prisar vi en aktör som har presenterat en idé där resurser återanvänds, återställs, uppgraderas eller återvinns.

Tillsammans stärker vi Nackas varumärke som en plats för innovation, hållbarhet och framtida möjligheter. Årets Cirkulativ är ett erkännande till en aktör som inte bara drömmer om en bättre framtid, utan aktivt arbetar för att göra den till verklighet.

Stiftare till priset är: Nacka vatten och avfall, Nacka kommun och Företagarna Nacka Värmdö